Socialpsykiatrien generelt

Socialpsykiatrien - Hvidovre Kommune, er socialt arbejde og socialpædagogiske tilbud, målrettet borgere fra 18 år med en sindslidelse. Den overordnede målsætning for Hvidovre Kommunes socialpsykiatri er at yde en kvalitetssikret og koordineret socialpsykiatrisk indsats overfor sindslidende borgere i kommunen.

Målsætningen indbefatter at borgere med sindslidelse, der har behov for og ønske om en social støtteindsats i forhold til hverdagslivet, tilbydes hjælp, støtte og omsorg med henblik på at reducere de sociale følgevirkninger af sindslidelsen og herigennem sikres mulighed for deltagelse i omverdenen.

Socialpsykiatrien tilbyder sociale støtteindsatser til den enkelte borgere, når der er behov for støtte til at mestre hverdagslivet.

Socialpsykiatrien arbejder ud fra FN's standardregler om menneskerettigheder om lige muligheder for mennesker med handicap. Disse rettigheder indebærer, at en borger med sindslidelse anerkendes som havende rettigheder til at:

  • Træffe beslutninger om eget liv
  • Bo i egen bolig
  • Have egen økonomi
  • Komme omkring og have kontakt med andre
  • At være i arbejde eller anden aktivitet i hverdagen
  • Få undervisning og uddannelse
  • Dyrke interesser
  • Få råd og vejledning
  • Få behandling

Socialpsykiatrien har ikke akutte tilbud.

Det betyder at pludselig og alvorlige opståede behov for psykiatriske hjælp, henvises til Psykiatrisk Skadestue eller Den Psykiatrisk Udrykningstjeneste, der kan kontaktes via den almindelige vagtlæge.