Broen/Åbent tilbud (§ 82)

Broen er et tilbud til dig som er fyldt 18 år, og har brug for hjælp til at tage kontrol i eget liv. Broen kan hjælpe dig der har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller fysisk / psykisk funktionsnedsættelse.

I Broen vil vi i tæt samarbejde med dig, hjælpe med at identificere og konkretisere de udfordringer som du ønsker at få hjælp til at arbejde med.

I Broen er du en aktiv medspiller og byder selv ind med dine ønsker, ressourcer og bud på løsninger, der kan forebygge, at den situation, du står i, ikke bliver sværere.

Så frem vi i Broen ikke har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig, med din aktuelle problemstilling, vil vi forsøge at henvise dig til rette instans. 

Afklarende samtaler

Alle forløb indledes med 1-3 afklarende samtaler.
De afklarende samtalers formål er i samarbejde med én af vores rådgivere at afklare den aktuelle problematik som du ønsker hjælp til, og finde ud af om det ligger indenfor Broens rammer, tilbud og kompetencer.

Gruppeforløb

Vi tilbyder metakognitive gruppeforløb.

Hvis du kan sige ja til de fleste af nedenfor stående, så kan et metakognitivt gruppeforløb måske være det rigtige for dig at deltage i:

 • Tankerne kører i ring, og er svære at få til at stoppe
 • Du bruger meget tid på at gruble over fortiden og bekymre dig om fremtiden
 • Føler du har mistet kontrollen over dine tanker
 • Føler generel uro i krop og sind
 • Har mistet overblik over hvad der skal til for at komme ud af en situation
 • Du føler dig træt og drænet for energi
 • Bliver let forvirret og mister overblikket
 • Udfordringer med hukommelsen
 • Har svært ved at falde i søvn om aftenen

Den metakognitive metode der er baseret på 30 års forskning, og en metode der specielt udviklet med henblik på at forbygge og håndtere tankemyldr, angst, stress og depression.

Kontakt os for yderligere info, afklarende samtale. Gruppeforløbene afvikles om tirsdagen fra kl. 15.00 til 18.00 med løbende opstart. 

Individuelle samtaler

I Broen har du mulighed for at få et forløb bestående af individuelle samtaler, hvis det vurderes, at du ikke kan deltage i vores gruppeforløb.

De individuelle samtaler tilbydes som et tidsbegrænset forløb op til max 20 uger. En samtale forventes at vare 30-45 minutter, og intervallet mellem samtalerne vurderes individuelt. Dette tilbud er for borgere som ikke modtager hjælp fra voksenrådgivningen i forvejen.

Åbent Tilbud

Åbent tilbud, er et socialpædagogisk tilbud til dig i Hvidovre kommune. Hvor du kan få vejledning og støtte til løse lettere konkrete og enkelt stående opgaver.

Åbent tilbud betyder at, du ikke behøver at bestille tid, men kan dukke op uden i forvejen at have lavet en aftale. Ved større og mere tidskrævende opgaver anbefaler vi dog, at man henvender sig på forhånd og laver en fast aftale. Henvendelse for tidsbestilling, sker ved at ringe i Broens telefontid.

I åbent tilbud kan borgeren få støtte og vejledning til enkelte konkrete opgaver, der kan løses indenfor 1 -3 samtaler f.eks.

Vi er at finde i vores lokaler på i Aktivitetshuset på Næsborgvej 90, hver mandag undtagen helligdage, fra klokken 10.00 - 12.00, hvor der vil være pædagogisk personale til stede.  til at hjælpe dig.

Hvis det af forskellige årsager ikke er muligt for dig at møde op på Næsborgvej 90, kan vi tilbyde et online møde. Dette kræver en forudbestilt tid.

Hvad du kan få hjælp til:

 • Opskrivning til bolig på boligportaler, samt boligbytte.
 • Ansøgning om enkeltydelse og eller lign.  f.eks. indskudslån mm.
 • Vejledning og støtte til at tage kontakt til myndigheder, foreninger og andet.
 • Læse, forstå og eventuelt reagere på post fra diverse myndigheder eller andet.
 • Finde og installere relevante apps (Mit ID, E-Boks, læge app)
 • Budgetlægning eller andre mindre administrative opgaver.

Hvis der i forbindelse med privatøkonomien er behov for en mere dybdegående gennemgang. F.eks. overblik over økonomi, kontakt til skyldner eller kreditor, ansøgning om gældssanering, henviser vi til andre instanser som f.eks. gældsrådgivning hos Settlementet på Vesterbro.

For yderligere info tjek https://settlementet.dk/

Tidsbestilling foretages ved at kontakte Broen på telefonnummer 4055 2650 i tidsrummet: mandag, onsdag og fredag mellem klokken 10.00 - 13.00

 

 

For tilmelding og andre henvendelser til Broen:

Telefon: 4055 2650

Mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10.00 til 13.00

Mail: Broen@hvidovre.dk