Broen (§ 82)

I Broen vil vi i tæt samarbejde med dig, hjælpe med at identificere og konkretisere de udfordringer som du ønsker at få hjælp til at arbejde med.

I Broen er du en aktiv medspiller og byder selv ind med dine ønsker, ressourcer og bud på løsninger, der kan forebygge, at den situation, du står i, ikke bliver sværere.

Så frem vi i Broen ikke har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig, med din aktuelle problemstilling, vil vi forsøge at henvise dig til rette instans. 

Afklarende samtaler

Alle forløb indledes med 1-3 afklarende samtaler.
De afklarende samtalers formål er i samarbejde med én af vores rådgivere at afklare den aktuelle problematik som du ønsker hjælp til, og finde ud af om det ligger indenfor Broens rammer, tilbud og kompetencer.

Gruppeforløb

I Broen tilbyder vi metakognitive gruppeforløb.

Hvis du kan sige ja til de fleste af nedenfor stående, så kan et metakognitivt gruppeforløb måske være det rigtige for dig at deltage i:

  • Tankerne kører i ring, og er svære at få til at stoppe
  • Du bruger meget tid på at gruble over fortiden og bekymre dig om fremtiden
  • Føler du har mistet kontrollen over dine tanker
  • Føler generel uro i krop og sind
  • Har mistet overblik over hvad der skal til for at komme ud af en situation
  • Du føler dig træt og drænet for energi
  • Bliver let forvirret og mister overblikket
  • Udfordringer med hukommelsen
  • Har svært ved at falde i søvn om aftenen

Den metakognitive metode der er baseret på 30 års forskning, og en metode der specielt udviklet med henblik på at forbygge og håndtere tankemyldr, angst, stress og depression.

Kontakt os for yderligere info, afklarende samtale. Gruppeforløbene afvikles om tirsdagen fra kl. 15.00 til 18.00 med løbende opstart. 

Individuelle samtaler

I Broen har du mulighed for at få et forløb bestående af individuelle samtaler, hvis det vurderes, at du ikke kan deltage i vores gruppeforløb.

De individuelle samtaler tilbydes som et tidsbegrænset forløb op til max 20 uger. En samtale forventes at vare 30-45 minutter, og intervallet mellem samtalerne vurderes individuelt.

I broen kan du også få råd og vejledning. Dette tilbud henvender sig til borgere mellem 18 – 64 år, som ønsker støtte til konkrete udfordringer der kan håndteres inden for 1-3 samtaler.

Konkrete udfordringer kan f.eks. være

Opskrivning til bolig på boligportaler, kontakt til boligselskaber, hjælp til ansøgning indskudslån mm. 

Hvis der i forbindelse med privatøkonomien er behov for en mere dybdegående gennemgang. F. eks. Overblik over økonomi, kontakt til skyldner eller kreditor, ansøgning om gældssanering, henviser vi til andre instanser som f.eks. Settlementet.

For yderligere info tjek https://settlementet.dk/

For tilmelding og andre henvendelser til Broen:

Telefon: 4055 2650

Mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10.00 til 13.00

Mail: Broen@hvidovre.dk