Pårørende

Socialpsykiatrien i Hvidovre Kommune arbejder ud fra Hvidovre Kommunes overordnede pårørendepolitik. I praksis betyder det, at medarbejderne i Socialpsykiatrien inddrager og samarbejder med netværket / de pårørende i det omfang, hvor det er et ønske fra borgeren, og hvor det giver mening. Du kan finde Hvidovre Kommunens pårørendepolitik (pdf)

I Socialpsykiatrien i Hvidovre Kommune er vi vidende om at svære følelser ofte er forbundet med det at være forælder, ven, kæreste, søster eller bror til et menneske med en sindslidelse. Som netværk / pårørende kan man have brug for støtte til at kunne støtte den sindslidende, men også til at kunne tage vare på sig selv. Derfor tilbyder Socialpsykiatrien pårørendearrangementer, hvor der er mulighed for at pårørende frit kan dele viden, dilemmaer, frustration, glæde og sorg med andre i lignende situation. Næste arrangement bliver meldt ud i lokalavisen og opslag på biblioteket, mv.