Koordinator i socialpsykiatrien

Koordinator i Socialpsykiatrien

Koordinatoren i socialpsykiatrien kan i det daglige understøtte samarbejdet og kontakten mellem forskellige interne og eksterne samarbejdspartner. Blandt andet Psykiatrisk Center Hvidovre, de forskellige forvaltninger og tilbud i Hvidovre kommune og boligselskaber.

Formålet er at sikre en effektiv og sammenhængende rehabiliteringsindsats overfor sindslidende borgere i Hvidovre Kommune.

Derudover er det Koordinatoren der tager sig at alle former for bekymrings henvendelser og handler på disse. Koordinator har et tæt samarbejde med de øvrige teams og tilbud i socialpsykiatrien.

Hvad kan koordinatoren hjælpe med?

Overordnet kan koordinatoren hjælpe med:

  • at skabe overblik over hvilke tilbud der er i de kommunale forvaltninger
  • at afklare hvem du skal tale med f.eks. angående støtte
  • at skabe kontakt til relevante samarbejdspartner
  • at tilbyde faglig sparring internt og eksternt
  • at tilbyde afklarende samtaler i forhold til tvivl om støtte behov
  • at reagere og handle på bekymringshenvendelser