Opsøgende (§ 99)

Ordningen retter sig mod de dårligst fungerende sindslidende. Ordningen er et frivilligt tilbud til borgere i Hvidovre Kommune med sindslidelse og målrettet aldersgruppen 18 – 65 år.

Formålet med opsøgende ordningen er at styrke borgerens  mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen i overensstemmelse med egne behov og ønsker med henblik på, at borgeren bliver i stand til at deltage i omverdenens muligheder og tilbud.

Opsøgende indsats til de mest udsatte sindslidende borgere kræver ikke en forudgående visitation. Henvendelse kan ske direkte til Socialpsykiatrien med mulighed for anonymitet.

Kontakt Socialpsykiatrien  

Næsborgvej 90

2650 Hvidovre

Tlf. 3648 8857