Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Socialpsykiatri

- et kort overblik

Socialpsykiatrien - Hvidovre Kommune, er socialt arbejde og socialpædagogiske tilbud, målrettet borgere mellem 18 og 65 med en sindslidelse. Den overordnede målsætning for Hvidovre Kommunes socialpsykiatri er at yde en kvalitetssikret og koordineret socialpsykiatrisk indsats overfor sindslidende borgere i kommunen.

Målsætningen indbefatter at borgere med sindslidelse, der har behov for og ønske om en social støtteindsats i forhold hverdagslivet, tilbydes hjælp, støtte og omsorg med henblik på at reducere de sociale følgevirkninger af sindslidelsen og herigennem sikres mulighed for deltagelse i omverdenen.

Socialpsykiatrien tilbyder sociale støtteindsatser til den enkelte borgere, når der er behov for støtte til at mestre hverdagslivet.

Socialpsykiatrien arbejder ud fra det grundlag at alle mennesker har ret til at tage beslutninger om deres eget liv, samt at mennesket af natur er socialt og ønsker at indgå i meningsfyldte relationer med andre mennesker.

Socialpsykiatrien arbejder ud fra FN's standardregler om menneskerettigheder om lige muligheder for mennesker med handicap. Disse rettigheder indebærer, at en borger med sindslidelse anerkendes som havende rettigheder til at:

 • Træffe beslutninger om eget liv
 • Bo i egen bolig
 • Have egen økonomi
 • Komme omkring og have kontakt med andre
 • Have arbejde eller anden aktivitet i hverdagen
 • Få undervisning og uddannelse
 • Dyrke interesser
 • Få råd og vejledning
 • Få behandling

Socialpsykiatrien har ikke akutte tilbud ud over de opsøgende funktioner i SKP . Det betyder at pludselig og alvorlige opståede behov for psykiatriske hjælp, henvises til Psykiatrisk Skadestue eller Den Psykiatrisk Udrykningstjeneste, der kan kontaktes via den almindelige vagtlægen. AKUT HJÆLP (ny side)

Kort om de socialpsykiatriske tilbud og funktioner

Hvad er Bostøtten?

Har du en sindslidelse og ønsker at bo i eget hjem, kan du søge om bostøtte, fx gennem din sagsbehandler. Formålet er at støtte dig til at blive mere selvstændig gennem social træning og social støtte for at udvikle og / eller vedligeholde dine personlige og sociale kompetencer i forhold til at bo i egen bolig og få et hverdagsliv til at fungere. Bostøtte ydes altid som ”hjælp til selvhjælp”.

Eksempler på bostøtte kunne være:

 • Træning / støtte til medicindosering og / eller administrere ordineret medicin.
 • Træning / støtte i at holde / vedligeholde egen bolig.
 • Træning / støtte i indkøb.
 • Træning / støtte i at kontakte offentlige instanser. 

Læs mere om Bostøtten

Hvad er Støtte- og kontaktperson ordningen (også kaldet SKP)?

Ordningen er rettet mod de mest isolerede og udsatte borgere med sindslidelse der bor i kommunen. 

Hoved indsatsen er at opsøge, skabe og opbygge kontakt til de mest udsatte og isolerede borgere med sindslidelse, ved fx at forsøge at etablere kontakt til omverdenen eller til andre vedvarende tilbud.

SKP-ordningens opsøgende funktion tager sig af bekymringshenvendelser vedrørende stærkt isolerede sindslidende borgere. Enhver kan henvende sig, både private og fagfolk. Henvendelser kan fx være ved manglende kontakt til behandling eller kommune, eller generel mistrivsel (fx ved lugt gener, støj, radikal ændring af adfærd mm).

Læs mere om SKP

Hvad er Samværs- og aktivitetstilbud ’Samleren’?

Er du mellem 18 og 65 år, har en sindslidelse og ønsker at komme i et socialt samværs- og aktivitetstilbud i dagligdagen, kan du søge om at komme i ’Samleren.

Overordnet kan ’Samleren’ tilbyde:

 • Socialt samvær med ligesindede.
 • Forskellige aktiviteter både i og uden for huset.

Læs mere om 'Samleren'

Projektet "Ung i Hvidovre"

Er du ung, har en sindslidelse, er mellem 18-35 år og ønsker at møde andre unge, kan du kontakte ”Ung i Hvidovre”. Her tilbyder vi unge i Hvidovre samvær med ligesindede og jævnaldrende.

  Læs mere om Ung i Hvidovre

   

  Hvad laver en Koordinator i Socialpsykiatrien?

  Koordinatorens primære opgave er at sikre og understøtte koordination, samarbejde og kontakt mellem Hvidovre Kommune og Psykiatrisk Center Hvidovre. Koordinatoren kan også være behjælpelig med udredning og koordination imellem forskellige afdelinger og instanser i Hvidovre Kommune.

  Læs mere om Koordinator i Socialpsykiatrien