Samleren

- et samværs- og aktivitetscenter

Samleren er et samværs- og aktivitetstilbud for sindslidende borgere bosiddende i Hvidovre Kommune.

Samleren er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne i aldersgruppen 18 indtil 65 år, der ikke er i stand til at benytte normaltilbud.

Formålet er at tilbyde voksne sindslidende et hensyntagende socialt tilbud, hvor der er mulighed for socialt samvær med andre mennesker samt et tilbud om aktiviteter.

Tilrettelæggelse af tilbuddene i Samleren foregår i tæt samarbejde med brugerne.

Samleren tilbyder primært socialt samvær og kontakt til andre mennesker.

 

Aktiviteterne i Samleren skifter hele tiden. Se herunder hvad det f.eks. kunne være:

 • Mad, madlavning, indkøb i caféen
 • Fællesspisning
 • Aktiviteter i vores have
 • Syning / håndarbejde
 • Film    
 • Socialt samvær
 • Fitness i vores motionsrum
 • Løbe- / gå-motionshold
 • Internetcafé
 • Bordtennis
 • Bordfodbold
 • Cykelture
 • Ture ud af huset
 • Kreativitetsværksted 
 • Dagens avis

Hvordan søger jeg om at komme i Samleren?

Samværs- og aktivitetstilbuddet Samleren er et tilbud, du skal visiteres til. Du kan kontakte Samleren for at høre mere om tilbuddet, få en rundvisning, samt få udleveret et ansøgningsskema.  

Kontakt og åbningstider