Psykiatrikoordinator

- psykiatrikoordinatoren i Hvidovre Kommune
Psykiatrikoordinatoren kan i det daglige sikre og understøtte samarbejdet og kontakten mellem Hvidovre Kommune herunder Socialpsykiatrien og Psykiatrisk Center Hvidovre.

Formålet er at sikre en effektiv og sammenhængende rehabiliteringsindsats overfor sindslidende borgere i Hvidovre Kommune.

Dette sker i overensstemmelse med intentionerne i sundhedsaftalen angående samarbejdet mellem Region og Kommune.

Hvad kan psykiatrikoordinatoren hjælpe med?

Overordnet kan psykiatrikoordinatoren hjælpe med:

  • at sikre koordinerede indlæggelses- og udskrivningsforløb, herunder inddragelse af relevante samarbejdspartnere.
  • at sikre koordinering og opfølgning af planer (behandlings- og koordinationsplaner, udskrivningsaftaler og sociale handleplaner).
  • at sikre at relevante samarbejdsparter er velorienteret og informeret om ansvarsfordelingen af den kommunale og behandlingsmæssige indsats.

I det daglige kan psykiatrikoordinatoren hjælpe med:

  • at finde rundt i systemerne.
  • at skabe overblik over hvilke tilbud der er i de kommunale forvaltninger.
  • at afklare hvem du skal tale med fx angående hjælpeforanstaltninger.
  • at skabe kontakt til relevante samarbejdsparter.
  • at etablere koordinerende mødevirksomhed i forhold til borgerrelaterede rehabiliteringsindsatser.

Kort sagt:

Er du i tvivl om hvem du skal kontakte?
Er du i tvivl om hvem der tager over?
Er du i tvivl om hvem du skal samarbejde med?
Klik her for kontaktoplysninger til psykiatrikoordinator.