Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Psykiatrikoordinator

- psykiatrikoordinatoren i Hvidovre Kommune
Psykiatrikoordinatoren kan i det daglige sikre og understøtte samarbejdet og kontakten mellem Hvidovre Kommune herunder Socialpsykiatrien og Psykiatrisk Center Hvidovre.

Formålet er at sikre en effektiv og sammenhængende rehabiliteringsindsats overfor sindslidende borgere i Hvidovre Kommune.

Dette sker i overensstemmelse med intentionerne i sundhedsaftalen angående samarbejdet mellem Region og Kommune.

Hvad kan psykiatrikoordinatoren hjælpe med?

Overordnet kan psykiatrikoordinatoren hjælpe med:

  • at sikre koordinerede indlæggelses- og udskrivningsforløb, herunder inddragelse af relevante samarbejdspartnere.
  • at sikre koordinering og opfølgning af planer (behandlings- og koordinationsplaner, udskrivningsaftaler og sociale handleplaner).
  • at sikre at relevante samarbejdsparter er velorienteret og informeret om ansvarsfordelingen af den kommunale og behandlingsmæssige indsats.

I det daglige kan psykiatrikoordinatoren hjælpe med:

  • at finde rundt i systemerne.
  • at skabe overblik over hvilke tilbud der er i de kommunale forvaltninger.
  • at afklare hvem du skal tale med fx angående hjælpeforanstaltninger.
  • at skabe kontakt til relevante samarbejdsparter.
  • at etablere koordinerende mødevirksomhed i forhold til borgerrelaterede rehabiliteringsindsatser.

Kort sagt:

Er du i tvivl om hvem du skal kontakte?
Er du i tvivl om hvem der tager over?
Er du i tvivl om hvem du skal samarbejde med?
Klik her for kontaktoplysninger til psykiatrikoordinator.