Bostøtten-ordningen

- social træning og støtte i eget hjem

Bostøtte-ordningen varetager opgaver vedr. sindslidende borgere med behov for og ønske om en mere målrettet støtteindsats for at reducere følgevirkningerne af sindslidelsen. Ordningen er målrettet mod sindslidende borgere i Hvidovre Kommune i aldersgruppen 18 – 65 år med behov for hjælp, støtte, optræning af personlige og sociale kompetencer i forbindelse med at mestre hverdagslivet i egen bolig.

Indsatsen tilrettelægges udfra princippet ”hjælp til selvhjælp” og tager afsæt i en individuel behovsvurdering udarbejdet i samarbejde med den sindslidende. Den sindslidende med behov for social støtte i dagligdagen tilbydes udarbejdelse af en handleplan.

Formålet med bostøtte-indsatsen er, at støtte borgeren til øget selvstændiggørelse gennem omsorg, støtte og træning med henblik på at udvikle og / eller vedligeholde den sindslidendes personlige og sociale kompetencer i forhold til selvstændigt at løse opgaver i egen bolig og få et hverdagsliv til at fungere.

Bostøtte-ordningen har sin hovedindsats i forhold til sindslidende i egen bolig.

Indsatser vil altid være i en nærmere fastsat periode, hvorefter forløbet bliver evalueret.

Eksempler på indsatser

  • Administration. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod formelle og økonomiske opgaver.
  • Kost. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil. 
  • Kontakt og samvær og mobilitet. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod at pleje omgang og kontakt med andre. 
  • Medicinhåndtering. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod korrekt brug af medicin. 
  • Personlig hygiejne. Socialpædagogisk støtte og vejledning omkring personlig hygiejne. 
  • Praktiske færdigheder i hjemmet. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet. 
  • Bo-træning. Socialpædagogisk støtte, der har til formål at opøve færdigheder til selvstændigt at bo i egen bolig. 
  • Beskæftigelse. Socialpædagogisk støtte, der har til formål at fastholdelse deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse/arbejde. 
  • Afklaring. Afdækning af borgerens behov for støtte.

Hvordan søger jeg Bostøtte?

Ønsker du at få Bostøtte, skal du søge om det via din sagsbehandler på rådhuset Kontakt rådhuset (ny side)