Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Bostøtten-ordningen

- social træning og støtte i eget hjem

Bostøtte-ordningen varetager opgaver vedr. sindslidende borgere med behov for og ønske om en mere målrettet støtteindsats for at reducere følgevirkningerne af sindslidelsen. Ordningen er målrettet mod sindslidende borgere i Hvidovre Kommune i aldersgruppen 18 – 65 år med behov for hjælp, støtte, optræning af personlige og sociale kompetencer i forbindelse med at mestre hverdagslivet i egen bolig.

Indsatsen tilrettelægges udfra princippet ”hjælp til selvhjælp” og tager afsæt i en individuel behovsvurdering udarbejdet i samarbejde med den sindslidende. Den sindslidende med behov for social støtte i dagligdagen tilbydes udarbejdelse af en handleplan.

Formålet med bostøtte-indsatsen er, at støtte borgeren til øget selvstændiggørelse gennem omsorg, støtte og træning med henblik på at udvikle og / eller vedligeholde den sindslidendes personlige og sociale kompetencer i forhold til selvstændigt at løse opgaver i egen bolig og få et hverdagsliv til at fungere.

Bostøtte-ordningen har sin hovedindsats i forhold til sindslidende i egen bolig.

Indsatser vil altid være i en nærmere fastsat periode, hvorefter forløbet bliver evalueret.

Eksempler på indsatser

  • Administration. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod formelle og økonomiske opgaver.
  • Kost. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil. 
  • Kontakt og samvær og mobilitet. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod at pleje omgang og kontakt med andre. 
  • Medicinhåndtering. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod korrekt brug af medicin. 
  • Personlig hygiejne. Socialpædagogisk støtte og vejledning omkring personlig hygiejne. 
  • Praktiske færdigheder i hjemmet. Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet. 
  • Bo-træning. Socialpædagogisk støtte, der har til formål at opøve færdigheder til selvstændigt at bo i egen bolig. 
  • Beskæftigelse. Socialpædagogisk støtte, der har til formål at fastholdelse deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse/arbejde. 
  • Afklaring. Afdækning af borgerens behov for støtte.

Hvordan søger jeg Bostøtte?

Ønsker du at få Bostøtte, skal du søge om det via din sagsbehandler på rådhuset Kontakt rådhuset (ny side)