Broen - din vej videre

Om Broen

Broen, som ligger i Karetmagerporten 3A-5A i Avedøre, er et tilbud under Center for Handicap og Psykiatri i Hvidovre Kommune. Broen er et tilbud til dig som er mellem 18 og 64 år gammel, og har brug for hjælp til at tage kontrol i eget liv.

Broen kan hjælpe dig der har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller fysisk / psykisk funktionsnedsættelse og ikke får hjælp fra Voksenrådgivningen i forvejen.

I Broen vil vi i tæt samarbejde med dig, hjælpe med at identificere og konkretisere de udfordringer som du ønsker at få hjælp til at arbejde med.

I Broen er du en aktiv medspiller og byder selv ind med dine ønsker, ressourcer og bud på løsninger, der kan forebygge, at den situation, du står i, ikke bliver sværere.

Det kan lige så vel være en enkel og konkret hjælp, vi kan bidrage med – som f.eks. støtte til, at komme med i et netværk, deltage i et gruppeforløb eller lignende for at arbejde videre med den problemstilling, du kommer til os med.

Så frem vi i Broen ikke har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig, med din aktuelle problemstilling, vil vi forsøge at henvise dig til rette instans. 

 

Broen tilbyder:

Afklarende samtaler:
Alle forløb indledes med 1-3 afklarende samtaler.
De afklarende samtalers formål er i samarbejde med én af vores rådgivere at afklare den aktuelle problematik som du ønsker hjælp til, og finde ud af om det ligger indenfor Broens rammer, tilbud og kompetencer.

Gruppeforløb:

Der er gode erfaringer med at grupper har store fordele når mennesker skal udvikle sig. I grupperne arbejder vi med temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, og som ofte vil være genkendelige for de andre deltagere. I Broen tilbyder vi metakognitive gruppeforløb.

 

Hvis du kan sige ja til de fleste af nedenfor stående, så kan et metakognitivt gruppeforløb måske være det rigtige for dig at deltage i:

  • Tankerne kører i ring, og er svære at få til at stoppe
  • Du bruger meget tid på at gruble over fortiden og bekymre dig om fremtiden
  • Føler du har mistet kontrollen over dine tanker
  • Føler generel uro i krop og sind
  • Har mistet overblik over hvad der skal til for at komme ud af en situation
  • Du føler dig træt og drænet for energi
  • Bliver let forvirret og mister overblikket
  • Udfordringer med hukommelsen
  • Har svært ved at falde i søvn om aftenen

Den metakognitive metode der er baseret på 30 års forskning, og en metode der specielt udviklet med henblik på at forbygge og håndtere tankemyldr, angst, stress og depression.

Kontakt os for yderligere info, afklarende samtale. Gruppeforløbene afvikles om tirsdagen fra kl. 14.00 til 16.30, med opstart 28/9-2021

Individuelle samtaler:

I Broen har du mulighed for at få et forløb bestående af individuelle samtaler, hvis det vurderes, at du ikke kan deltage i vores gruppeforløb.

De individuelle samtaler tilbydes som et tidsbegrænset forløb op til max 20 samtaler. En samtale forventes at vare 30-45 minutter, og intervallet mellem samtalerne vurderes individuelt.

Ad hoc cafeen:
Her kan du komme i Broen og få råd og vejledning. Dette tilbud henvender sig til borgere mellem 18 – 64 år, som ønsker støtte til konkrete udfordringer der kan håndteres inden for 1-3 samtaler
. Ad hoc caféen holder åbent torsdag i tidsrummet kl. 14.00 – 16.30. Husk at du skal bestille tid for at benytte dig af ad hoc caféen.

 

Konkrete udfordringer kan f.eks. være:

Boligsøgning:

Opskrivning til bolig på boligportaler, kontakt til boligselskaber, indskudslån mm. 

OBS! – ved akut boligmangel rettes henvendelse til f.eks. herberger eller krisecentre. For yderligere info: http://fuckinghjemlos.dk/ eller http://sandudvalg.dk/

Økonomi:

Hjælp til budget, kontakt til kreditorer, ansøgning om enkeltydelse mm. Hvis der i forbindelse med udredning af privatøkonomi er behov for en mere dybdegående gennemgang, end det vi kan tilbyde i Broen, henviser vi til andre instanser som f.eks. Settlementet. For yderligere info tjek https://settlementet.dk/

For tilmelding og andre henvendelser til Broen:
Telefon: 4055 2650 (mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10.00 til 13.00) eller pr. mail til Broen@hvidovre.dk

Med venlig hilsen

Broen