Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Broen - din vej videre

 

 

Corona- aktuelle forholdsregler:

 

Hvis du vil i kontakt med Broen, skal du ringe og aftale en tid. Der er ikke mulighed for fysisk fremmøde i Broen

 

Du kan ringe til os på 40 55 26 50 i tidsrummet:

 

Mandage: kl.10.00-13.00

Onsdage: kl.10.00-13.00

Fredage:  kl.10.00-13.00

 

Du er også velkommen til at sende en mail påbroen@hvidovre.dk

 

Obs!

Ved akut opstået behov for psykiatrisk hjælp henvises til psykiatrisk skadestue eller psykiatrisk udrykningstjeneste. For yderligere info: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Akut-hjaelp/Sider/default.aspx

 

Om Broen:

Broen, som ligger i Karetmagerporten 3A-5A i Avedøre, er et tilbud under Center for Handicap og Psykiatri i Hvidovre Kommune. Broen er et tilbud til dig som er mellem 18 og 64 år gammel, og har brug for hjælp til at tage kontrol i eget liv.

Broen kan hjælpe dig der har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller fysisk / psykisk funktionsnedsættelse og ikke får hjælp fra Voksenrådgivningen i forvejen.

I Broen vil vi i tæt samarbejde med dig, hjælpe med at identificere og konkretisere de udfordringer som du ønsker at få hjælp til at arbejde med.

I Broen er du en aktiv medspiller og byder selv ind med dine ønsker, ressourcer og bud på løsninger, der kan forebygge, at den situation, du står i, ikke bliver sværere.

Det kan lige så vel være en enkel og konkret hjælp, vi kan bidrage med – som f.eks. støtte til, at komme med i et netværk, deltage i et gruppeforløb eller lignende for at arbejde videre med den problemstilling, du kommer til os med.

Såfremt vi i Broen ikke har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig, med din aktuelle problemstilling, vil vi forsøge at henvise dig til rette instans. 

Broen tilbyder:

Afklarende samtaler:


Alle forløb indledes med 1-3 afklarende samtaler.
De afklarende samtalers formål er i samarbejde med én af vores rådgivere at afklare den aktuelle problematik som du ønsker hjælp til, og finde ud af om det ligger indenfor Broens rammer, tilbud og kompetencer.

Individuelle samtaler:

I Broen har du mulighed for at få et forløb bestående af individuelle samtaler, hvis det vurderes, at du ikke kan deltage i vores gruppeforløb.

De individuelle samtaler tilbydes som et tidsbegrænset forløb i op til 20 uger. En samtale forventes at vare 30-45 minutter, og intervallet mellem samtalerne vurderes individuelt.

Drop In cafeen:


Her kan du komme i Broen og få råd og vejledning. Dette tilbud henvender sig til borgere mellem 18 – 64 år, som ønsker støtte til konkrete udfordringer der kan håndteres inden for 1-3 samtaler.

Konkrete udfordringer kan f.eks. være:

Boligsøgning:

Opskrivning til bolig på boligportaler, kontakt til boligselskaber, indskudslån mm. 

OBS! – ved akut boligmangel rettes henvendelse til f.eks. herberger eller krisecentre.

For yderligere info: http://fuckinghjemlos.dk/

Økonomi:

Hjælp til budget, kontakt til kreditorer, ansøgning om enkeltydelse mm. Hvis der i forbindelse med udredning af privatøkonomi er behov for en mere dybdegående gennemgang, end det vi kan tilbyde i Broen, henviser vi til andre instanser som f.eks. Settlementet. 

Gruppeforløb:

Der er gode erfaringer med at grupper har store fordele når mennesker skal udvikle sig. I grupperne arbejder vi med temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, og som ofte vil være genkendelige for de andre deltagere. I Broen tilbyder vi gruppeforløb med løbende optag og forskellige temaer. Kontakt os for yderligere info.

Gruppeforløbene afvikles pt. online torsdage fra kl. 15.00 til 16.30.

For tilmelding og andre henvendelser til Broen:


Telefon: 4055 2650 (mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10.00 til 13.00) eller pr. mail til:

Broen@hvidovre.dk

Med venlig hilsen

Broen